top of page

Postnataal

Begeleiding na de bevalling

Door de verkorte ligduur op een materniteit is het aangeraden om beroep te doen op een vroedvrouw. Zowel op medisch, praktisch en of emotioneel vlak ben ik er om jullie te steunen.


Verzorging mama na een bevalling of keizersnede

 • Parameters

 • Controle wonde: keizersnede , knip of scheur

 • Begeleiding borstvoeding of flesvoeding

 • Emotionele ondersteuning ( bvb babyblues )

 • Uitleg of raad omtrent praktische of administratieve zaken


Verzorging baby

 • Babybadje

 • Hielprik

 • Begeleiding borstvoeding of flesvoeding

 • Navelverzorging

 • Controle kleur

 • Opvolging gewicht

Postnataal: Service
bottom of page